داستانسرگرمی

داستان کوتاه کاشف پنی سیلین

الکساندر فلمینگ کاشف پنسیلین

داستان کوتاه کاشف پنی سیلین

داستان کوتاه کاشف پنی سیلین ، سایت مثبت

فلمینگ ،یک کشاورز فقیراسکاتلندی بود.
یک روز در حالی که به دنبال امرار معاش خانواده اش بود، از باتلاقی در آن نزدیکی صدای درخواست کمک را شنید،
وسایلش را بر روی زمین انداخت و به سمت باتلاق دوید. پسری وحشت زده که تا کمر در باتلاق فرو رفته بود، فریاد می زد و تلاش می کرد تا خودش را آزاد کند.
فلمینگ او را از مرگی تدریجی و وحشتناک نجات می دهد.

روز بعد، کالسکه ای مجلل به منزل محقر فارمر فلمینگ رسید. مرد اشراف زاده خود را به عنوان پدر پسری معرفی کرد که فارمر فلمینگ نجاتش داده بود. اشراف زاده گفت:
” می خواهم جبران کنم شما زندگی پسرم را نجات دادی”.
کشاورز اسکاتلندی جواب داد:
” من نمی توانم برای کاری که انجام داده ام پولی بگیرم”.

داستان کوتاه کاشف پنی سیلین

در همین لحظه پسر کشاورز وارد کلبه شد.
اشراف زاده پرسید:
” پسر شماست؟”
کشاورز با افتخار جواب داد: “بله”
با هم معامله می کنیم.
اجازه بدهید او را همراه خودم ببرم تا تحصیل کند. اگر شبیه پدرش باشد، به مردی تبدیل خواهد شد که تو به او افتخار خواهی کرد.

پسر فارمر فلمینگ از دانشکده پزشکی سنت ماری در لندن فارغ التحصیل شد و همین طور ادامه داد تا در سراسر جهان به عنوان سر الکساندر فلمینگ کاشف پنسیلین مشهور شد.
سال ها بعد، پسر اشراف زاده به ذات الریه مبتلا شد.
چه چیزی نجاتش داد؟
پنیسیلین…

داستان کوتاه کاشف پنی سیلین

منبع : سایت داستانی


داستان های بیشتر در سایت مثبت ۷ داستان کوتاه آموزنده

Reza Magh

رضا از زمانی که با کامپیوتر و اینترنت آشنا شده است شیفته ی این دنیا است ، علاقه زیادی به بحث های علمی و بحث آزاد در مورد مسایل اجتماعی ، فرهنگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.