BTSآهنگ خارجیآهنگ کره ای

دانلود آهنگ On بی تی اس با متن اصلی و ترجمه

دانلود آهنگ On بی تی اس

دانلود آهنگ On بی تی اس با متن اصلی و ترجمه ، در این پست سایت مثبت دانلود آهنگ On بی تی اس از آلبوم Map Of The soul همراه با ترجمه و متن اصلی اهنگ ارایه شده است. این آهنگ در سال 2020 منتشر شده است.

آهنگ On بی تی اس

متن آهنگ On بی تی اس

 

I can’t understand what people are saying
نمیتونم بفهمم که مردم دارن چی میگن

어느 장단에 맞춰야 될지
Who and what do I need to follow
کی و چیو باید دنبال کنم

한 발자국 떼면 한 발자국 커지는 shadow
With each step then again grows the shadow
با هر قدمی که برمیدارم دوباره سایه پدیدار میشه

잠에서 눈을 뜬 여긴 또 어디
Where is this place I open my eyes to
جایی که چشممو باز میکنم کجاست

어쩜 서울 또 New York or Paris
Maybe Seoul or New York or Paris
شاید سئول یا نیویورک یا پاریس

일어나니 휘청이는 몸
I get up, unsteady on my feet
بی تعادل روی پاهام بلند میشم

 

 

Look at my feet, look down
به پاهام نگاه میکنم,به پایین نگاه میکنم

날 닮은 그림자
The shadow resembles me
سایه ای شبیه به خودم

흔들리는 건 이놈인가
Is it the shadow that’s shaking
این سایه اس که میلرزه

아니면 내 작은 발끝인가
Or is it my feet that are trembling
یا پاهای خودمه که داره میلرزه؟

두렵잖을 리 없잖아
Of course I‘m not unafraid
البته که من نترس نیستم

다 괜찮을 리 없잖아
Of course it’s not all okay
البته که همه چیز خوب نیست

그래도 I know
But I know
ولی میدونم

서툴게 I flow
Awkwardly I flow
ناشیانه جاری میشم و

저 까만 바람과 함께 날아
I fly together with that black wind
همراه با اون بادِ سیاه پرواز میکنم

ترجمه آهنگ On بی تی اس

Hey na na na
هی نَ نَ نَ

미치지 않으려면 미쳐야 해
Gotta go insane to stay sane
باید دیوونه بشی تا عاقل بمونی

Hey na na na
هی نَ نَ نَ

나를 다 던져 이 두 쪽 세상에
Throw myself whole into both worlds
خودمو کامل توی هر دو دنیا پرت میکنم

Hey na na na
هی نَ نَ نَ

Can’t hold me down cuz you know I’m a fighter
نمیتونی منو پایین بکشی چون می دونی من ی جنگنده ام

제 발로 들어온 아름다운 감옥
Carried myself into this beautiful prison
خودمو کشوندم توی این زندان زیبا

Find me and I’m gonna live with ya
منو پیدا کن و من با تو زندگی میکنم

دانلود آهنگ On بی تی اس با متن اصلی و ترجمه

가져와 bring the pain oh yeah
Bring it, bring the pain oh yeah
بیارش درد رو بیارش اوه آره

올라타봐 bring the pain oh yeah
Come on up, bring the pain oh yeah
بیا درد رو بیارش اوه آره

Rain be pouring
بارون شر شر میباره

Sky keep falling
آسمون به سقوطش ادامه میده

Everyday oh na na na
هر روز اوه نَ نَ نَ

가져와 bring the pain oh yeah
Bring it, bring the pain oh yeah
بیارش درد رو بیارش اوه آره

 

Bring the pain
درد رو بیار

모두 내 피와 살이 되겠지
It’ll become my blood and flesh
این گوشت و خون من میشه

Bring the pain
درد رو بیار

No fear, 방법을 알겠으니
No fear, now that I know the way
هیچ ترسی نیست, الان راهو میدونم

작은 것에 breathe
Breathe on the small things
برای چیزهای کوچیک نفس بکش

그건 어둠 속 내 산소와 빛
My air and my light in the dark
هوا و نورِ من در تاریکی

내가 나이게 하는 것들의 힘
The power of the things that make me, “me”
قدرت چیز هایی که منو “من” میکنه

넘어져도 다시 일어나 scream
Even if I fall, I come right up, scream
حتی اگرم سقوط کنم دوباره بهتر بلند میشم فریاد بزنین

دانلود آهنگ جدید کره ای

넘어져도 다시 일어나 scream
Even if I fall, I come right up, scream
حتی اگرم سقوط کنم دوباره بهتر بلند میشم فریاد بزنین

언제나 우린 그랬으니
That’s how we’ve always been
این همونطوریه که همیشه بودیم

설령 내 무릎이 땅에 닿을지언정
Even if my knees drop to the ground
حتی اگه زانوهام زمین بخوره

파묻히지 않는 이상
As long as they don’t get buried
تا وقتی که دفن نشدن

그저 그런 해프닝쯤 될 거란 걸
It won’t matter
اهمیتی نداره

Win no matter what
بِبَر مهم نیست چی بشه

Win no matter what
بِبَر مهم نیست چی بشه

Win no matter what
بِبَر مهم نیست چی بشه

네가 뭐라던 누가 뭐라던
Whatever you say Whatever they say
هرچی که تو بگی,هرچی که تو بگی

I don’t give a uhh
من اهمیتی نمیدم

I don’t give a uhh
من تسلیم نمیشم

I don’t give a uhh
من تسلیم نمیشم

 

Hey na na na
هی نَ نَ نَ

미치지 않으려면 미쳐야 해
Gotta go insane to stay sane
باید دیوونه بشی تا عاقل بمونی

Hey na na na
هی نَ نَ نَ

나를 다 던져 이 두 쪽 세상에
Throw myself whole into both worlds
خودمو کامل توی هر دو دنیا پرت میکنم

Hey na na na
هی نَ نَ نَ

Can’t hold me down cuz you know I’m a fighter
نمیتونی منو پایین بکشی چون می دونی من ی جنگنده ام

제 발로 들어온 아름다운 감옥
Carried myself into this beautiful prison
خودمو کشوندم توی این زندان زیبا

Find me and I’m gonna live with ya
منو پیدا کن و من با تو زندگی میکنم

همه آهنگهای بی تی اس

همه آهنگ های بی تی اس

가져와 bring the pain oh yeah
Bring it, bring the pain oh yeah
بیارش درد رو بیارش اوه آره

올라타봐 bring the pain oh yeah
Come on up, bring the pain oh yeah
بیا درد رو بیارش اوه آره

Rain be pouring
بارون شر شر میباره

Sky keep falling
آسمون به سقوطش ادامه میده

Everyday oh na na na
هر روز اوه نَ نَ نَ

가져와 bring the pain oh yeah
Bring it, bring the pain oh yeah
بیارش درد رو بیارش اوه آره

 

나의 고통이 있는 곳에
Where my pain lies
وقتی دردم میوفته

내가 숨 쉬게 하소서
Let me take a breath
بذار نفس بکشم

My everything
همه چیزِ من

My blood and tears
خون و اشکام

Got no fears
بدون هیچ ترسی

I’m singin’ ohhhhh
من میخونم اوههههه

Oh I’m taking over
اوه من به عهده میگیرم

You should know yeah
تو باید بدونی آره

Can’t hold me down cuz you know I’m a fighter
نمیتونی منو پایین بکشی چون می دونی من ی جنگنده ام

깜깜한 심연 속 기꺼이 잠겨
Choosing to descend into the dark abyss
انتخاب میکنم که توی پرتگاه سیاه سقوط کنم

Find me and I’m gonna bleed with ya
پیدام کن من با تو جنگ و خونریزی میکنم

 

دانلود آهنگ جدید بی تی اس

가져와 bring the pain oh yeah
Bring it, bring the pain oh yeah
بیارش درد رو بیارش اوه آره

올라타봐 bring the pain oh yeah
Come on up, bring the pain oh yeah
بیا درد رو بیارش اوه آره

Rain be pouring
بارون شر شر میباره

Sky keep falling
آسمون به سقوطش ادامه میده

Everyday oh na na na
هر روز اوه نَ نَ نَ

Find me and I’m gonna bleed with ya
پیدام کن من با تو جنگ و خونریزی میکنم

 

가져와 bring the pain oh yeah
Bring it, bring the pain oh yeah
بیارش درد رو بیارش اوه آره

올라타봐 bring the pain oh yeah
Come on up, bring the pain oh yeah
بیا درد رو بیارش اوه آره

All that I know
تمام چیزی که میدونم

Is just goin’ on & on & on & on
اینه که فقط ادامه بدم, ادامه و ادامه و ادامه

가져와 bring the pain oh yeah
Bring it, bring the pain oh yeah
بیارش درد رو بیارش اوه آره

آهنگ On بی تی اس از آلبوم Map Of The Soul 7

پخش آنلاین آهنگ On از بی تی اس

دانلود آهنگ On  از بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 5 مگابایت دانلود آهنگ کیفیت عالی | 12 مگابایت

ریمیکس آهنگ On بی تی اس با Sia

پخش آنلاین ریمیکس آهنگ On  بی تی اس و Sia

دانلود ریمیکس آهنگ On  بی تی اس و Sia

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 12 مگابایت

الینا جاویدی

الینا علاقه زیادی به نوشتن برای مخاطبان جوان دارد ، ورزش رزمی انجام می دهد ، برای سرگرمی و آرامش نقاشی و طراحی می کند .

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن